Slik kan det bli å sykle under Kletten

Fotgjengarar og syklistar kan kome til å få vakker belysning rundt seg, når dei får eigen tunnel under Kletten i Førde.