Førde om fv. 57: – Likar ikkje bompengar, men denne vegen skrik etter opprusting

Førde bystyre gjorde som kommunestyret i Fjaler, og opna for bompengefinansiering på fv. 57.