Flaumskadane kostar fylket meir og meir: – Dette går ikkje lenger

POLITIKK: Sogn og Fjordane vil ha Hordaland med på felles kamp for å få eit naturskadefond.