Parkeringsavgift i Førde? Dette meiner folk

Klar beskjed om p-avgift: Seks av ti seier nei: Korkje innbyggarane i Førde eller i nabokommunane vil at det skal innførast parkeringsavgift i Førde sentrum.