– Så kan ein jo velje om ein vil tru på det

I to døgn har media skrive at Jenny Følling skulle ha 1,3 million i årsløn. Tidlegare i dag gjekk Følling og Olve Grotle ut og sa at det ikkje var avtalen. – Det låg underforstått at vi snakka om ordførarløna. Noko anna var aldri nemnt, seier Midtbø.