Sunnfjord-valet kan bli eit bygdeval: Stort fleirtal meiner det gjeld å sikre «sine» kandidatar

Åtte av ti spurde meiner det er viktig at politikarar frå sin eigen gamle kommune blir godt representert i det nye kommunestyret for Sunnfjord.