Storkommunen i trøbbel: Redninga kan bli pengane Førde har på bok

Det kan bli Førdes disposisjonsfond som bergar Sunnfjord kommune over den første økonomiske kneika.