Sp vil sikre mot bygdeaksjonar i Sunnfjord-valet

SUNNFJORD: Nominasjonsnemnda foreslår kumulering av dei fire øvste kandidatane – ein frå kvar av samanslåingskommunane.