– Sp skulle ha ei full stilling. Det var det avgjerande

– Det einaste som skilde tilbodet frå Ap og tilbodet frå Høgre, var Jenny Følling sin stillingsprosent som varaordførar, seier Helge Robert Midtbø. No fortel han kva som skjedde rundt forhandlingsborda dei siste kveldane.