Jølster frykta dårlegare beredskap. I staden fekk dei ei gladmelding

Brannkorpset på Skei skal ikkje berre haldast oppe etter kommunesamanslåinga. Det skal styrkast.