HAFS-ordførarar positive til Grotles utspel om større storkommune

SUNNFJORD: Olve Grotle (H) møter avventande velvilje, etter at han tok til orde for den opne dørs politikk overfor Fjaler, Askvoll og Hyllestad.