Flørt med BKK kan koste Sunnfjord kraftaksje-gåve. Fylket vil stille krav om lojalitet til SFE

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) og fylkesrådmann Tore Eriksen ventar at kommunane som eig Sunnfjord Energi tek omsyn til dei strategiske interessene til SFE.