Sunnfjord Energi held utbyteprognosane sine hemmelege. Dei ligg langt over det talet eigarane har fått

Artikkelen er over 1 år gammel

Talet politikarane i Sunnfjord har fått over venta utbyte i Sunnfjord Energi ligg fleire titals millionar kroner under selskapets eigen prognose. Denne prognosen nektar selskapet eigarkommunane innsyn i.