Klakegg (Sp) ser at fusjonssaka er tapt: – Førdemiljø som berre tenkjer på seg sjølv

Jølster-ordførar Oddmund Klakegg (Sp) gir Aps bystyregruppe i Førde det glatte lag, etter at dei sikrar fleirtal for kraftfusjonen.