Her kan du følgje dagens fylkesting

POLITIKK: Møtet starta klokka 10.00.

DEL

Sakslista:

  • Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane - høyring av ekspertutvalet sin rapport om ytterlegare nye fylkeskommunale oppgåver
  • Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Revisjonsrapport
  • Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - rapport
  • Fylkesvise mobbeombod.
  • Overføring av fylkeskommunal lånegaranti for Førdepakken til Ferde AS
  • Årsrapport 2017 - konsesjonskraft og finansportefølje
  • Søknad om tilskot til utbygging av hangar på Sogndal lufthamn
  • Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt 2019 - 2021
  • Strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane

Om du ikkje har Flash player, så kan du sjå møtet på fylkeskommunen sine heimesider.

Artikkeltags