Vidaregåande-inntaket i storfylket: – Dei svakaste kan ende som hybelbuarar langt heimanfrå

VESTLAND: Fritt vidaregåande-skuleval i heile storfylket? Eller ei inndeling i fleire opptaksområde? Valet Fellesnemnda skal ta i neste veke kan råke dei svakaste blant framtidas elevar, fryktar Utdanningsforbundet.