Regjeringa vil innføre fritt skuleval. Ap meiner det kjem til å truge vg-skular som Dale

Ap meiner den blågrøne regjeringa set skular som Dale vgs. i fare med å innføre ein inntakspraksis Sogn og Fjordane allereie har.