Rotevatn eller Breivik? Venstre risikerer listeskvis på Vestlandet

Av

Venstre vurderer å stille med felles liste i Hordaland og Sogn og Fjordane ved stortingsvalet i 2021. I så fall blir det trongt på toppen.