Meiner bybusstilbod for vg-elevar ville vore eit miljøgrep. Men fylket seier nei

– Gi bybussen i Førde avgangar som gjer at også vidaregåande-elevar kan bruke han, oppmoda Atle Skrede. – Kostar pengar, svarar fylket.