Bru til 700 mill. kroner – for 150 bilar i døgeret

Artikkelen er over 2 år gammel

SOLUND: Fylkeskommunen søkjer om ferjeavløysingsmidlar til brua over Ytre Steinsund, utan at det er laga trafikkprognose for prosjektet. I søknaden ser fylkesrådmannen føre seg ein årsdøgntrafikk på 150 bilar.