Bompengepartiet veks og vil få makt på Vestlandet. No vil dei stoppe Atløysambandet

– Ferja er inga dårleg løysing for innbyggarane på Atløy. Dropp dette fastlandssambandet. Det er langt viktigare å rassikre fylkesveg 609 mellom Askvoll og Førde, meiner Knut Inge Andersen.