Fylka fekk ikkje sleppe til i kulturhøyring: – Lovar dårleg for maktflyttinga frå Oslo

VESTLAND: – Dei let kreftene som ikkje vil flytte makt og oppgåver ut til fylka få mobilisere, meiner Jenny Følling (Sp), etter stortingshøyringa om den nye kulturmeldinga.