Sett noko til politiet i det siste? Dette er kva folk opplever

Berre to av ti innbyggarar i det framtidige vestlandsfylket opplever at politiet er tydeleg til stades i lokalmiljøet deira. Størst er misnøya i Sogn og Fjordane.