Også Naustdal gav fusjons-ja. Jølster står åleine att som Sunnfjords nei-kommune

Naustdal-politikarane snudde frå nei-haldninga i formannskapet, til å støtte kraftfusjonen i kommunestyret.