Sævik betalte tilbake Fjord1-lån eitt og eit halvt år før tida

NÆRINGSLIV: – Fjord1 går godt. Det legg eg ikkje skjul på, seier sunnmørsreiaren.