Kommunen brukar 1,4 millionar kroner på ei rein symbolhandling

FØRDE: Bystyrefleirtalet vil markere Førde kommune som ein aktiv medeigar i Ankerløkken Eigedom AS. Dette signalet kostar kommunen 1,4 mill. kroner.