Hilland: – Fylket skreiv sjølv avtaleframlegget. Følling: – Aldri hatt reelle forhandlingar

– Fylkeskommunen makta ikkje å kjøpe BKK ut av SFE berre med pengar, og BKK ønskte å overta kraftproduksjon. Difor vart overføringa av to kraftverk lagt inn i intensjonsavtalen.