Han meiner Sp nektar å ta lærdom av Fjord1-saka

Artikkelen er over 2 år gammel

POLITIKK: – Senterpartiet prøver ikkje eingong å lære av feila sine i Fjord1-saka, hevdar Alfred Bjørlo (V) og Stein Malkenes (MDG). – Vi gjorde ikkje feil, svarar Sps Sigurd Reksnes.