Vil at teateret skal leige i Nynorskhuset

I neste månad avgjer fylkestinget om Sogn og Fjordane Teater skal gå inn som leigetakar i det framtidige Nynorskhuset i Førde. Fylkesrådmannen rår politikarane til å seie ja.