Behova ved musea står i kø. Samstundes set samanslåinga av fylka økonomien i spel

– Eg trur aldri musea i fylket har vore i ein meir uklar finansieringssituasjon enn no, seier administrerande direktør Kjartan Aa Berge.