Ho har vore eit politisk dyr i tretti år. No vil ho vere med på å forme Vestlandet

Artikkelen er over 2 år gammel

POLITIKK: Trude Brosvik (56) står sterkt i KrF-nominasjonen til det nye Vestlandstinget.