– Det har vore sterke kjensler og mistankar om ureint spel

Artikkelen er over 1 år gammel

POLITIKK: Fylkesleiar Beate Bondevik Lie trur ikkje at striden i Kristeleg folkeparti skal føre til splitting av partiet.