Rettssak om SFE-verdiane: Slik vil fylket unngå at BKK kan bruke forkjøpsretten

Artikkelen er over 2 år gammel

POLITIKK: Sogn og Fjordane ser føre seg å dele aksjane sine i Sogn og Fjordane Energi inn i A- og B-aksjar, og gi 80 prosent av eigarskapen sin til primærkommunane i fylket gjennom B-aksjane.