Går til statsråden med uroa for Høyanger og Svelgen

Artikkelen er over 1 år gammel

POLITIKK: Uvissa som omklassifiseringa av linjenett i Sogn og Fjordane skapar for to hjørnesteinsbedrifter i fylket, bli no teke opp med olje- og energiministeren.