Fleirtalet vil la Askvoll og Fjaler få kome inn i storkommunen. Emilie (25) og Ingeborg (25) er usikre

Også Askvoll og Fjaler bør få bli med i Sunnfjord kommune, om dei sjølv ønsker det. Dette ser ut til å vere fleirtalshaldninga blant storkommuneinnbyggarane som har gjort seg opp ei meining.