Kommunen legg inn høggir – kan bli gruvegodkjenning før valkampen

Naustdal kommune legg opp til å få godkjent detaljreguleringa for gruveprosjektet i Vevring allereie i juni. Reaksjonane let ikkje vente på seg.