Kjell, Morten og Geir Helge blir ikkje einige om kven som skal bli ordførar

Neste torsdag skal det nye kommunestyret i Hyllestad møtast for første gong. Der kan det bli ein real ordførar-thriller.