Desse 17 skal styre Hyllestad dei neste fire åra

Arbeidarpartiet får seks representantar, Sp sju, Høgre tre og KrF ein.