Vil at Haukeland skal ha AMK-sentral for luftambulansen

Politikarane i Hordaland og Sogn og Fjordane stiller seg bak at Bergen skal ha ein felles AMK-sentral for luftambulansetenesta.