Fjaler omorganiserer helse og omsorg. Det har skapt murring

FJALER: Helse- og omsorgsleiarane i Fjaler skal plasserast inn i nye stillingar når kommunen no moderniserer etaten. Det skjer ikkje utan uro.