Bad helseministeren sikre at vi får behalde pasientombod i Førde. No ventar ho på avklaring

– Eit lågterskeltilbod som pasientombodet bør ikkje sentraliserast til Bergen, seier Frida Melvær (H).