Fjaler: Ein av tre stemmer til Senterpartiet

Resultatet frå førehandsrøystinga viser at Senterpartiet har fått 32,5 prosent.