Stiller opp med millionar, før fylket stengjer

Det ligg an til løyvingar både til teateret, vitensenter, mineralråd og fylkesvegane, i det Sogn og Fjordane gjer seg klar for samanslåinga med Hordaland.