SFE-saka: Kjefta på Djuvik – og satsar på at sinnet legg seg i Hordaland

Artikkelen er over 1 år gammel

POLITIKK: Kommunane skal få kraftaksjar, og fylkestingsfleirtalet bur seg på å få Hordaland på nakken. Sjølv kjefta dei på Frank Willy Djuvik (Frp).