Jublar for innføring av «mobbeknapp» ved vidaregåande skular

Artikkelen er over 1 år gammel

POLITIKK: Barnehagar og grunnskular får mobbeombod, og dei vidaregåande skulane får «mobbeknapp» som lågterskeltilbod på heimesidene sine.