Høgt tempo: Går i gang med å utvide salen fylkestinget nesten aldri skal bruke

Det hastar slik med å utvide tingsalen på Hermansverk at Sogn og Fjordanes siste sjølvstendige tingsete ikkje kan haldast på Fylkeshuset.