Følg fylkestinget: I dag vedtek dei den store skulesatsinga i Førde