Sveinung nektar å gi opp vegen, på eitt døgn fekk aksjonen hans nok underskrifter til å krevje å bli teken opp

Artikkelen er over 2 år gammel

GAULAR: Forkjemparar for tunnelløysinga mellom Osen og Lona på Fv57 i Bygstad prøver å tvinge fram at også dette alternativet blir vurdert.