Østenstad: Rår til høgare bompengar, vil ikkje kutte prosjekt i Førdepakken

Kommunedirektør Ole John Østenstad går inn for å heve bompengetakstane i Førdepakken. Men ikkje så mykje som frykta.