Varsellampane blinkar: På to år har Førde fått sytti færre skuleborn

Berre éin av dei sentrumsnære skulane har høgare elevtal enn i 2017.